Цени

Основната цел на GulBar Co. е да задоволи специфичните нужди на всеки клиент и индивидуалността трудно би могла да се рамкира. При все това за ваше улеснение предлагаме примерен рамков пакет за едно стандартно събитие от 2 часа с включени 2 кега на самообслужване, общо 30 литра (150 чаши напитки) и 2000гр (80 бр) Тарали на цена 1760лв с включен ДДС.

При заявен барман и/или сервитзор, 120 лв/час на позиция.

GulBar Co е мобилен, в състояние сме да прекосим цяла България за да достигнем до мястото на вашето събитие. При изминати големи разстояния от събитие до следващо (над 50км) се начислява транспортна такса, 1 лв/км

Събития в съседни на България държави, членуващи в Европейски Съюз (Румъния, Гърция) са възможни. За тях се прилага същата методика за изчисление на таксата.

Verified by MonsterInsights